Đẹp zai có gì sai

Đẹp trai có gì sai

Hi hi. Khi một người đàn ông nói ahihi cũng là lúc thế giới mất đi một người đàn ông. Đúng hay sai, ahihi!
© 2016 - Web ảnh đẹp