Nuột chưa anh em?

Xinh gái thế em

Ảnh của Nguyen Viet Linh (Manzone) chụp. Đẹp nhỉ. Anh chụp ảnh đẹp mà mẫu cũng xinh quá cơ. Mẫu tên là "Nguyễn Hoàng Kiều Trinh". Facebook cũng có nhưng anh em vào làm gì. Ngắm 1 cái thế đủ rồi. Vào lại thèm thêm khổ ra =))
© 2016 - Web ảnh đẹp