Em đăng ảnh lên đây và không nói gì cả

Đăng ảnh lên và không nói gì

Đúng kiểu, không nói gì nhưng như vạn lời nói. Ai muốn hiểu thế nào thì hiểu. Khoe ảnh - ok. Đang tâm trạng - ok. Khoe hàng - ok. Làm trò - ok. Cảm thấy trống rỗng - ok. Đáng yêu quá - ok. Tóm lại là sao cũng được :)) Mình thích thì mình chỉ đăng ảnh và không nói gì cả thôi, hô hô
© 2016 - Web ảnh đẹp