Em đi chơi biển Lý Sơn đẹp

Du lịch biển Lý Sơn

Bên em là biển rộng. Biển Lý Sơn rất đẹp, còn nhan sắc em mọi người tự đoán :)) À em tên Dương, họ Hoàng. Họ và tên đầy đủ là Hoàng X Dương. X là một ẩn số. X có thể là Thu, Thùy, Nhật, Kim, Ánh...
© 2016 - Web ảnh đẹp