Mẹ đơn thân yêu con

Bố con đâu hả mẹ

Mỗi lần con hỏi "Bố đâu hả mẹ", mẹ không biết trả lời thế nào. Nhưng rồi mẹ cũng đã có câu trả lời cho con yêu của mẹ. Câu trả lời của mẹ là...

P/S: Mẹ đơn thân nghĩa là làm mẹ một mình mà không có bố của con bên cạnh. Còn vì sao làm mẹ đơn thân thì chỉ có người trong cuộc mới biết.
© 2016 - Web ảnh đẹp