Vào mùa hoa sen

Vào mùa hoa sen

Trong đầm gì đẹp bằng sen. Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng

Xưa kia bà đẹp nhất trần. Ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn
© 2016 - Web ảnh đẹp